หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 19 งาน

1. พนักงานบุคคล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูต้า อุตสาหกรรม

ไม่ระบุ วันที่ 12 ก.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. วิศวกรโครงการ ด่วน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูต้า อุตสาหกรรม

ออกแบบ เสนอราคาประสานงานกับลูกค้าและโรงงาน ติดตามการผลิต วันที่ 12 ก.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. พนักงาน IT ประจำโรงงานชลบุรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูต้า อุตสาหกรรม

ดูแลติดตั้ง จัดหาพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบท วันที่ 12 ก.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. พนักงานประสานงานขาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูต้า อุตสาหกรรม

1.จัดการเอกสาร และติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
2.จัดเตรียมเอกสารต่างๆ รายงานต่างๆ
3.จัดหาข้อมูลตามที่
วันที่ 12 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. พนักงานถ่ายเอกสาร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูต้า อุตสาหกรรม

ถ่ายเอกสาร ดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 12 ก.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. วิศวกร (ประจำโรงงาน จ.ชลบุรี)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูต้า อุตสาหกรรม

ทำ Test ได้,Test Commissinoning ,Test Engineer วันที่ 12 ก.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. ช่างเทคนิค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูต้า อุตสาหกรรม

ทำงานไฟฟ้า เดินสายไฟตามแบบและปฏิบัติงานตามวิศวกรสั่ง ขับรถปฏิบัติงานนอกสถานที่และสามารถอ่านแบบไฟฟ้าไ วันที่ 12 ก.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ประจำโรงงานที่ จ.ชลบุรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูต้า อุตสาหกรรม

จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย,รายงานเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด,วิเคราะห์งานด้านความปลอดภัย,จัดอบร วันที่ 12 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. Sales Engineer

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูต้า อุตสาหกรรม

รับผิดชอบงานด้านการขายเครื่องมือ Hot Line Tools,Lightningarrester วันที่ 12 ก.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. วิศวกรบำรุงรักษาเครื่องจักร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูต้า อุตสาหกรรม

- ทำ PM เครื่องจักร
- ทำ Self Maintenance เครื่องจักร
วันที่ 12 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 12,500 ขึ้นไป
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. วิศวกรผลิต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูต้า อุตสาหกรรม

พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและลดของเสีย วันที่ 12 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 12,500 ขึ้นไป
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. วิศวกรวิจัยและพัฒนา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูต้า อุตสาหกรรม

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วันที่ 12 ก.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน 12,000-15,000
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ/ISO

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูต้า อุตสาหกรรม

ไม่ระบุ วันที่ 12 ก.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. วิศวกรพัฒนาเครื่องจักร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูต้า อุตสาหกรรม

ออกแบบ เขียนแบบ พัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ กระบวนการผลิต กระบวนการทำงาน กำกับดูแลงานพัฒนาเค วันที่ 12 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 13,500 -14,000 บาท
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. หัวหน้าสโตร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูต้า อุตสาหกรรม

1. ควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์
2. ตรวจสอบเช็คสต๊อกวัสดุอุปกรณ์
วันที่ 12 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. ผู้จัดการโรงงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูต้า อุตสาหกรรม

ควบคุมและบริหารงาน/ระบบ ให้มีประสิทธิภาพ วันที่ 12 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. วิศวกรเซรามิก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูต้า อุตสาหกรรม

ทำการทดลองผลิตภัณฑ์,พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ วันที่ 12 ก.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. วิศวกรประกันคุณภาพ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูต้า อุตสาหกรรม

ติดตามงานการปรับปรุงและพัฒนาระบบทุกกระบวนการทั้งองค์กร ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ฯลฯ วันที่ 12 ก.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. พนักงานประกันคุณภาพ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูต้า อุตสาหกรรม

ควบคุมงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน งานปรับปรุงและพัฒนาระบบคุณภาพ งานพัฒนาหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับระบบ วันที่ 12 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี